eSbirky.cz - Publikace

 

MANUÁL K IMPORTU PŘEDMĚTŮ DO PROSTŘEDÍ WEBOVÉHO PORTÁLU eSBIRKY.cz

Aby bylo možno nahrát sbírku předmětů do administračního systému Museion, je potřeba dodržet několik pravidel při importu dat. První okruh těchto pravidel se týká tabulky s popisnými daty, druhý pak samotných fotografií předmětů.

Tabulka k importu popisných dat sbírkových předmětů:

Veškerá popisná data ke sbírkovým předmětům je nutné nejprve zadat do předem připravené excelovské tabulky (najdete ji v sekci Ke stažení). Tuto tabulku si může každá instituce připravit sama na základě vlastních dat o sbírkových souborech. Do tabulky se vertikálně zadávají jednotlivé předměty, horizontálně pak jejich popisy. Některé položky mohou v závislosti na konkrétním předmětu zůstat nevyplněny, některé však musejí být vyplněny vždy (ty jsou v následujícím popisu podtrženy. U některých kolonek je také potřeba dodržovat určité náležitosti:

Soubory (např. Mucha.jpg) – název souboru vždy musí obsahovat koncovku „.jpg“ a celý název se musí shodovat s názvem fotografie konkrétního předmětu. Je lepší volit krátké názvy bez mezer nebo číslovky, aby se eliminovala možnost, že se bude lišit název fotografie s názvem souboru v tabulce. Chceme-li nahrát například zlatý prsten, fotografie by měla nést název „prsten.jpg“ a stejně tak by mělo být vyplněno i toto pole v tabulce.

Předmět (název) – toto pole může být vyplněno libovolně, např. „Zlatý prsten“.

Alternativní název – toto pole není povinné, může pouze doplňovat hlavní název předmětu.

Autor předmětu – uvádí, kdo zhotovil daný předmět, může být uveden i autor neznámý.

Datace – do tohoto pole se uvádí buď přesný rok, desetiletí, století, či tisíciletí, ve kterém daný předmět vznikl – např. 1948, 20. léta 20. století, 19. století, 3. tisíciletí př. n. l., …

Datum vydání – uvádí, např. u periodik či tisků, kdy byl daný předmět vydán.

Období/Kultura – slovně uvádí konkrétní období vzniku předmětu – např. secese, lužická kultura, …

Vydavatel – uvádí vydavatele daného předmětu – např. u knih či periodik.

Jazyk dokumentu – uvádí, v jakém jazyce je dokument zaznamenán.

Lokalita/Místo vzniku – může být stát, kraj, či konkrétní místo vzniku předmětu.

Rozměry/velikost – uvádí rozměry, velikost či hmotnost předmětu v centimetrech nebo milimetrech.

Materiál – uvádí, z jakého materiálu je daný předmět zhotoven.

Technika – uvádí, jakou technikou byl daný předmět zhotoven – např. malba, šití, kovolitectví, …

Typ média (příklad: makrofotografie, skleněný negativ, zvuk, video atd.) – uvádí, o jaký typ záznamu předmětu se jedná.

Původ předmětu (dárce) – uvádí, jakým způsobem se předmět dostal do sbírky – např. koupě, dárce.

Autor fotografie/média -  uvádí, kdo pořídil digitální záznam daného předmětu.

Autorská práva k předmětu/sbírce – uvádí, jaká osoba či instituce vlastní autorská práva k danému předmětu.

Odkazy na publikace – uvádí publikace, ve kterých lze najít informace o daném předmětu.

Inventární číslo/uložení  - jednotlivá čísla předmětů v tabulce se musí lišit, žádná se nesmí shodovat. Doporučujeme, neužívat mezi jednotlivými čísli mezery.

Popis předmětu – toto pole může být vyplněno libovolně. Uvádí bližší, či doplňující informace o předmětu.

Fotografie předmětů:

 Fotografie by měly být ve formátu JPEG spíše v menší velikosti. Ideální velikost jedné fotografie je okolo 500 kB. Při ukládání souborů do formátu JPEG však některé grafické programy soubor upraví tak, že na eSbírkách se zobrazí v zeleném filtru. Je proto lepší fotografie ukládat do formátu JPEG přímo v jednodušších editorech, jako je např. IrfanView.

Jak již bylo uvedeno výše, názvy fotografií jednotlivých předmětů se musí shodovat s názvy předmětů uvedenými v tabulce s daty. Všechny fotografie se poté uloží do „zazipovaného“ souboru, který se pak spolu s tabulkou s daty nahraje do eSbírek.

Takto připravený soubor fotografií i s tabulkou s popisnými daty zašlete na email: katerina_musilkova@nm.cz                           

První nahrávku provede tým spravující webový portál. Další administrace přiděleného prostoru je již na každé instituci.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

 

technická podpora