MUSEION - REFERENCE

 

MUSOFT.CZ – vybrané reference

 

Česká muzea a galerie
Muzeum hlavního města Prahy - MUSEION
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum - MUSEION-ONLINE
Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum - MUSEION-ONLINE
Východočeské muzeum v Pardubicích - MUSEION
Muzeum středního Pootaví Strakonice - MUSEION-ONLINE
Muzeum v Bruntále - MUSEION
Nadace Kaplicky

...

 

Slovensko

Slovenský archeologický ústav Nitra - implementace MUSIEON

 

Vzdělávací instituce
Univerzita Karlova – katolická teologická fakulta - MUSEION - Fotobanka 
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel - MUSEION

 

WWW portály
Památník Vítkov - interaktivní virtuální realita – pamatnik-vitkov.dvacatestoleti.eu 
Dvacatestoleti.eu - vzdělávací portál 
Muzeumprahy.cz - prezentace muzea
Galerie hlavního města Prahy - prezentace galerie
Nadace Kaplický - prezentace sbírek Nadace Kaplicky (MUSEION - Datarepozitář)

 

eSbirky.cz – Certifikovaný český národní agregátor evropského kulturního obsahu 
(Projekt Národního muzea ČR a MUSOFT.CZ)

Národní muzeum
Památník národního písemnictví
Památník písemnictví na Moravě
Slezské zemské muzeum
Muzeum romské kultury
Židovské muzeum v Praze
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Poštovní muzeum
Muzeum Brněnska
Regionální muzeum v Chrudimi
Muzeum Bojkovska
Muzeum Policie České republiky
Muzeum kávy
Trampské muzeum
Muzeum a galerie Mlejn
Městské muzeum ve Skutči
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum Sedlčany
Památník písemnictví na Moravě
Regionální muzeum v Teplicích
Technické muzeum v Brně
Hornické muzeum Příbram
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Severočeské muzeum v Liberci
 
 

 

 

technická podpora